Over de Tweede Stee

Het eigen huis is voor het kind de meest vertrouwde plaats. Het betekent voor het kind geborgenheid en veiligheid. Het is de plaats van het kind waar zich het grootste deel van zijn jeugd afspeelt.

Daarnaast is er een andere plek, waar het kind een groot deel van de dag doorbrengt: de basisschool, waar het van z’n vierde tot z’n twaalfde jaar bijna dagelijks is te vinden. Het is vanzelfsprekend dat de school ook een plek wil zijn waar het kind geborgenheid en veiligheid ervaart. Na het eigen huis dus de school als de ‘Tweede Stee’.

De school is fraai gelegen met rondom het gebouw veel groen en speelruimte. Het schoolplein heeft diverse speel- en klimtoestellen, een basketbalveld en een sportveld. Het gebouw beschikt over ruime leslokalen, een speellokaal, een speelhal voor de kleuters en twee grote gemeenschapsruimten waar kinderen zelfstandig en onder begeleiding kunnen werken. Direct naast de kleuterlokalen bevindt zich de BSO. De gymzaal ligt achter de school.

Het overgrote deel van onze leerlingen komt uit de kern van het dorp en is afkomstig uit alle sociale lagen van de bevolking. Onze school telde bij de start van dit schooljaar rond de 80 leerlingen.

De naam

Vanaf 1661 kent Loenen een eigen dorpsschool. De verschillende schoolgebouwen die in de afgelopen eeuwen in gebruik zijn geweest hebben steeds op een andere plaats gestaan. Het huidige schoolgebouw werd in 1972 aan de Reuweg gebouwd. De oude school heette “School no. 10”.
De nieuwe school kreeg de naam ‘De Tweede Stee’.