Uitgangspunten van de school

De uitgangspunten in het onderwijs op onze school zijn:

•      Kindgericht onderwijs met lesprogramma’s afgestemd op de individuele ontwikkeling van het kind waarbij het binnen zijn/haar mogelijkheden gestimuleerd wordt goede prestaties te leveren;

•      Speciale aandacht voor het kind dat extra zorg vraagt; zowel voor kinderen die minder lesstof aankunnen en daarvoor meer tijd nodig hebben als voor kinderen die sneller door de stof gaan en extra uitdaging nodig hebben;

•      Bijdragen aan een algemene ontwikkeling. Dat betekent ruim aandacht voor de creatieve vakken, bewegingsonderwijs en buitenschoolse activiteiten;

•      Evenredige aandacht voor de ontwikkeling van het kind op emotioneel, sociaal, creatief en intellectueel gebied;

•      Veel aandacht voor zelfverantwoordelijkheid en zelfstandigheid;

•      Het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het voorkomen van problemen in de sociaal emotionele ontwikkeling.