Samenstelling Medezeggenschapsraad

vrijdag 30 juni 2017

In de afgelopen periode hebben we kandidaten opgeroepen om zitten te nemen in de Medezeggenschapsraad. Een aantal mensen heeft verklaard zich niet meer verkiesbaar te stellen en er zijn twee mensen die zich kandidaat hebben gesteld voor de MR. Aangezien we binnen de MR hebben gekozen om met twee personeelsleden en twee leden uit de oudergeleding verder te gaan, zijn er geen verkiezingen nodig. De ouders die zich verkiesbaar hebben gesteld zijn Wendy Wensveen en Dorothé Wennekendonk. Jeroen Buisman blijft als toehoorder de vergaderingen bijwonen. Dit is overigens voor meerderen mogelijk. Dus heeft u interesse……..

Op deze plek danken we ook Ron Koekkoek voor zijn jarenlange lidmaatschap van de MR. Ook dank aan André Zeijseink, hij heeft als toehoorder jarenlang zijn positieve inbreng geleverd.

Uit de personeelsgeleding zullen Angelique Duthler en Rozanne Ebbinge zitting nemen in de MR. Van onze school is ook een afgevaardigde in de GMR vertegenwoordigd. Maaike van der Saag vertegenwoordigd daarin de ouders van de Leerplein055-scholen.

Delen via