Het certificaat Buitenonderwijs is binnen!

woensdag 16 maart 2022

Het certificaat Buitenonderwijs is binnen!

Samen met de ouders/verzorgers en leerlingen van De Tweede Stee is vandaag het Buitenwijzer Certificaat uitgereikt aan het team van De Tweede Stee.

Na een spetterende opening met het lied “bewegen is gezond” een woord van welkom door directeur Jan van der Wel. Er is een promofilmpje gemaakt met in de hoofdrol de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4: de video is vandaag officieel gepresenteerd.

Iedere groep kreeg twee keer een demo-buitenles en er was een hapje en drankje verzorgd door de ouderraad. Iedereen kreeg een feestelijk gebakje voorzien van het logo van de Tweede Stee.

Buitenonderwijs

Naast de lessen in de klas geven we ook buitenlessen. De lessen worden in spelvorm gegoten, zoals een tikspel waarbij aan rekendoelen wordt gewerkt, of een slalom waarbij de kinderen de spellingscategorieën oefenen. Op deze wijze wordt er spelenderwijs aan de lesdoelen gewerkt waarbij kinderen veel samenwerken met klasgenoten. Zo gaat het leren vanzelfsprekend!

Op De Tweede Stee hebben we een geweldige (buiten)ruimte die we zo optimaal mogelijk willen benutten. Buiten les krijgen is ook gezond: lekker bewegen en aan het werk in de frisse lucht met natuurlijk daglicht. We merken dat na een buitenles de concentratie en taakgerichtheid van de leerling toegenomen is. De kinderen ervaren het  buitenonderwijs als een hele prettige manier van leren.

Slogan

De ouderraad zorgde voor een geweldig spandoek met daarop een slogan voor De Tweede Stee. Het spandoek dat een prominente plaats heeft gekregen boven de hoofdingang werd onthuld door twee leden van de ouderraad.

De slogan, die ook op de shirts zichtbaar is:

Beweeg en leer mee….
binnen en buiten
op De Tweede Stee!

Buitenwijzer certificaat

BuitenWijzer is een certificaat voor scholen die het geven van buitenlessen en bewegend leren een prominente plek willen geven in hun dagelijkse lesprogramma. We zijn erg blij dat we vandaag het certificaat buitenonderwijs uitgereikt krijgen. Uiteraard krijg je zo’n certificaat niet voor niets….

  • het team heeft, onder leiding van Reinate Bruins Slot van Buitenonderwijs Nederland, en uitgebreide training gevolgd
  • het team heeft lessen ontwikkeld
  • er zijn materialen aangeschaft
  • we hebben laten zien dat we aan alle klassen iedere dag een buitenles kunnen geven.

Het behalen van het certificaat is dus echt bijzonder! Helemaal speciaal is het dat De Tweede Stee de eerste gecertificeerde school in de provincie Gelderland is. Het certificaat is door Reinate Bruins Slot van Buitenonderwijs Nederland overhandigd aan Esmée Steenbergen, kartrekker van het buitenonderwijs op De Tweede Stee. Het bijbehorende bordje krijgt een prominente plaats naast de andere borden bij de voordeur.

Verschillende borden

Het lijkt nu een hele verzameling borden maar deze borden hebben onderling met elkaar te maken: onze visie op leren op De Tweede Stee waarbij aandacht is voor het hele kind (hoofd, hart, handen). Het hoofd is het denken, het cognitieve deel. De handen staan symbool voor het doen en jezelf manifesteren in de wereld en het hart zie je op onze school vooral terug in de manier waarop we met elkaar omgaan en elkaar zien.

Basisschool De Tweede Stee kun je zien als jouw tweede huis.
Je krijgt er ruimte en rust, zodat je met veel plezier kunt leren en spelen.

 

Delen via