nieuwsbrief De Tweede Stee 10 februari 2017

Cultuurmenu

Dit jaar doen we ook weer mee aan het Cultuurmenu van de Kunstwijzer in Apeldoorn. Het thema is; drama. In dat kader krijgen twee groepen binnenkort een voorstelling te zien.

Groep 3-4 krijgt op 7 maart de voorstelling "De Markies en de Markiezin" te zien in het speellokaal op school. De Markies en Markiezin staan bij de kast van tante Agaath en hiermee verzinnen ze allerlei spelletjes en verhalen. De interactieve voorstellingen wordt vast een hele belevenis!

Op maandagmiddag 6 maart bezoekt groep 5-6 theater Orpheus voor de voorstelling "‘Dissus, verdwaal mee in de odyssee’. Theatergroep Kwatta maakte in samenwerking met Het Gelders Orkest deze voorstelling, naar het gelijknamige boek van Simon van der Geest. Hij ontving hiervoor in 2011 en de Gouden Griffel. In 2015 won Dissus, verdwaal mee in de Odyssee de zilveren Krekel voor de meest indrukwekkend jeugdproductie!

Juf Rozanne zoekt nog een paar ouders die mee willen helpen de kinderen te brengen.

 

Tevredenheidspeiling

Onlangs ontvingen we de resultaten van de tevredenheidspeiling die u eind vorig jaar hebt ingevuld. Dank daarvoor! Binnenkort bespreken we de uitkomsten eerst in de Medezeggenschapsraad. Daarna willen we graag met u spreken over de resultaten. U kunt daarvoor binnenkort een uitnodiging verwachten.

Scholierencross 2017

Op zaterdag 18 maart is de scholierencross op het middenterrein van het Sportpark Orderbos in Apeldoorn voor de groepen 3 t/m 8.

Het begint om 13.00 uur.

De kinderen uit de groepen 3 en 4 rennen 800 meter, de kinderen uit de groepen 5 en 6 rennen 1000 meter en de kinderen uit de groepen 7 en 8 1200 meter.

Na afloop van de cross worden de volgende onderdelen in de vorm van clinics aangeboden op de atletiekbaan van AV’34 :

Hoogspringen,

Hordelopen,

Kogelstoten,

Sprint,

Verspringen.

De kinderen kunnen zich opgeven t/m 16 februari door hun naam op het formulier op de deur van de groep te schrijven.

Bericht van Nico Kramer

Beste ouders,

Zoals u wellicht van uw kind in groep 6 hebt gehoord, stop ik met de muzieklessen op De Tweede Stee. Harmonievereniging O.L.T.O. heeft jaren de muzieklessen gesponsord, maar ziet zich genoodzaakt om de sponsoring op te zeggen wegens te weinig doorstroming van nieuwe leden naar de vereniging en om reden van bezuiniging. Ik heb altijd met veel plezier muziekles gegeven op De Tweede Stee en genoten van de ontwikkeling van de kinderen. Ik wil u hartelijk danken voor uw vertrouwen en wens alle kinderen het beste toe in hun verdere schoolloopbaan op De Tweede Stee.

Met hartelijke groet,
Nico Cramer

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Tweede Stee is onderdeel van Leerplein055