nieuwsbrief De Tweede Stee 19 mei 2017

Groep 7-8 wint opnieuw de Bankbattle

Afgelopen woensdag nam groep 7-8 deel aan de door de Rabobank georganiseerde Bankbattle. Voor het tweede jaar achter elkaar werd de eerste prijs binnengehaald. Woensdag a.s. komt de Rabobank begeleider ons de prijs brengen. Die bestaat uit een heerlijke taart en een verrassing.

 

Woensdag 7 juni; picknick en klussen!

Woensdag 7 juni is er weer een klusdag. Deze keer gaan we later beginnen zodat we er samen met onze kinderen een leuke dag van kunnen maken. Het programma ziet er als volgt uit; 11.30 - verzamelen in de lerarenkamer 12.15 tot 13.00 - BYO picknick 13.00 tot 15.00 - klussen en snoeien Om 11.30 uur verzamelen we in de lerarenkamer met koffie en thee. Om 12.15 uur willen we buiten gaan picknicken. Iedereen zorgt zelf voor eten, drinken en een picknickkleed. De kinderen kunnen vervolgens met elkaar spelen, terwijl de ouders aan het klussen gaan. We zijn heel erg blij met alle aanmeldingen die we al hebben voor de woensdag... maar we kunnen natuurlijk altijd meer mensen gebruiken. Heb je ook zin om de volgende keer te komen helpen? Spreek dan Jakko of Bea even aan, of geef het even door bij de leerkrachten.

Meer lezen.

Groep 7-8 gaat mountainbiken

Op dinsdagmorgen 23 mei stapt groep 7-8 de fiets op. Onder begeleiding van instructeurs van Accres biken ze een parcours door de Loenense omgeving. Natuurlijk krijgen de kinderen eerst instructie en wordt er aandacht besteed aan de veiligheid. We maken op deze manier kennis met een sport,waar we niet dagelijks mee in aanraking komen.

Verkiezingen Medezeggenschapsraad

Beste ouders,

De medezeggenschapsraad (MR) van de Tweede Stee is een belangrijke gesprekspartner van de schooldirectie, en wordt betrokken bij het opstellen van het beleid van de school. Sommige besluiten van de schooldirectie mogen zelfs pas uitgevoerd worden na goedkeuring van de MR. De MR is een vertegenwoordiging van zowel personeelsleden als ouders.

• Typische onderwerpen op de MR-agenda zijn:

•  Jaarplanning

•  Groepsindelingen

•  Financiën

•  Trendanalyses schoolresultaten

•  Etc..

Recent heeft de MR ingestemd met een nieuw reglement, waardoor het aantal leden terug is gebracht van zes (drie ouders en drie personeelsleden) naar vier (twee ouders en twee personeelsleden). Tegelijkertijd is de zittingstermijn van de MR-leden aangepast naar twee jaar (was drie jaar).

In verband met deze wijzigingen leek het de MR het handigst om vanaf het schooljaar 2017/2018 de leden van MR opnieuw vast te stellen, waarbij ook de zittingsduur opnieuw wordt bepaald. Om die reden wordt nu ook aan alle ouders/verzorgers de oproep gedaan om zich op te geven voor de MR; om te zorgen dat de MR-leden in de toekomst niet allemaal tegelijkertijd zullen aftreden zal één van deze leden eerst een zittingsduur van één jaar hebben.

MR-leden hebben géén maximale zittingsduur; een MR-lid kan zich dus steeds herkiesbaar stellen, zolang men voldoet aan de vereisten (voor de personeelsgeleding: werkzaam op de Tweede Stee, en voor de oudergeleding: ouder/verzorger van een kind in één van de groepen van de school).

Als er meer dan twee ouders belangstelling hebben voor het lidmaatschap van de MR, zullen verkiezingen worden uitgeschreven; als er precies twee kandidaten zijn, zijn deze automatisch verkozen.

Naast gewone, stemgerechtigde, leden van MR is het ook mogelijk om als zgn. toehoorder bij de MR-vergaderingen te zijn; bij de Tweede Stee wordt al jarenlang naar volle tevredenheid hiermee gewerkt. Ouders die als toehoorder bij de vergaderingen zijn krijgen de gelegenheid om actief deel te nemen aan de vergaderingen; de officiële MR-leden zijn uiteindelijk wel degenen die stemmen wanneer dat aan de orde is. Ook geldt voor een toehoorder geen minimum- of maximum-zittingsduur; wel wordt het op prijs gesteld als men voor tenminste één schooljaar betrokken wil zijn bij de MR.

Opgeven als kandidaat voor de MR of als toehoorder, en meer informatie krijgen, kan bij ondergetekende. De sluitingsdatum is uiterlijk 6 juni 2017. Mochten er verkiezingen nodig zijn, dan zullen deze vóór het einde van het lopende schooljaar worden gehouden.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Buisman

Voorzitter MR Tweede Stee jeroen.buisman@outlook.com

06-54652976

Nieuws van de OR

Af en toe krijgen we de vraag of er dit jaar weer een kleedjesmarkt wordt georganiseerd. We hebben besloten de kleedjesmarkt dit jaar over te slaan en te vervangen door een herfstfair in het komende schooljaar. De opbrengsten hiervan kunnen dan ten goede komen aan Serious Request. Hoewel het doel van Serious Request nog niet bekend gemaakt is (dat zal rond eind juni zijn), zijn wij achter de schermen al aan het brainstormen welke invulling wij eraan gaan geven. We nodigen alle kinderen en ouders uit om vooral ook zelf activiteiten te organiseren. Jouw/ jullie actie zal worden bijgeschreven op de thermometer die bij de hoofdingang hangt. Wegens helaas te weinig animo hebben we moeten besluiten om de fietstocht in juni niet door te laten gaan. Wat ieder jaar wel een groot succes is, is de back to school party. Deze zal komend schooljaar plaatsvinden op vrijdag 25 augustus. Goede ideeën en feedback voor de OR zijn altijd welkom. We zijn te bereiken op ordetweedestee@gmail.com

Roefeldag

Roefelen in Loenen!

Wist u wat u later wilde worden? Juf, brandweer man/vrouw, piloot, huisarts, soldaat of misschien wel voetballer of het beroep van uw vader of moeder. Bent u ook geworden waarvan u droomde? Of heeft u voor een ander beroep gekozen waarvan u toen nog niet wist dat het bestond? Uw kinderen dromen vast ook over een prachtig beroep of ze hebben nog geen enkel idee, dat kan ook.

Vier enthousiaste ouders met kinderen op één van beide bassischolen, hebben het initiatief genomen om een Roefeldag te organiseren in Loenen. Misschien heeft uw kind er al thuis over verteld. Roefelen is een Vlaams woord en betekent ‘snuffelen aan’, ‘ontdekken van ’ de grote-mensen-wereld.

Op Woensdagochtend 14 juni 2017 vindt de eerste Roefeldag Loenen plaats. Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van beide Loenense basisscholen nemen hieraan deel. Deze ochtend bezoeken zij in groepjes op de fiets twee bedrijven, organisaties of instellingen waar zij een kijkje achter de schermen kunnen nemen en mogelijk gaan zij ook actief mee helpen. Op deze manier kunnen zij zich oriënteren op verschillende beroepen in de volwassen wereld en kan het hen helpen in de keuze voor een beroep in hun toekomst. Ruim 30 bedrijven, organisaties en instellingen uit verschillende sectoren doen mee en openen hun deuren voor de kinderen op 14 juni!

Het Roefelcomité heeft de kinderen in de klas uitleg gegeven over de Roefeldag en hoe zij zich met een groepje en een volwassen begeleider (> 18 jaar) kunnen aanmelden via de website www.roefeldag-loenen.nl . Heeft u de Roefelkrant al gezien? De kinderen hebben de krant ontvangen waarin informatie staat over het programma en de deelnemende bedrijven (Roefelplaatsen).

Om de ochtend veilig te laten verlopen, gaat met elk groepje kinderen één volwassen begeleider (> 18 jaar) mee. Daarom wordt er een beroep gedaan op u. Bent u als ouder (met of zonder kinderen in groep 5 t/m 8) enthousiast of is er een opa of oma, oom of tante, oudere broer of zus die een groep wil begeleiden op de fiets en ook wel eens achter de schermen van een bedrijf wil kijken? Laat het weten aan uw kind en/of de school. Begeleiders kunnen elkaar ook aflossen. Het gehele programma duurt van 08.30-12.15 uur, voor de bezoektijden aan de bedrijven zie de Roefelkrant of op de website. Een aantal dagen voor de Roefeldag ontvangen de begeleiders en de bedrijven het bezoekprogramma.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website www.roefeldag-loenen.nl. Hier leest u ook over hoe het zit met de verzekering. Heeft u een vraag, mail het Roefelcomité (info@roefeldag-loenen.nl) of spreek hen aan op school!

* De Tweede Stee: André Zeijseink & Ron Koekkoek

* De Poort: Patricia Koopman & Nynke Coops-Draisma

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Tweede Stee is onderdeel van Leerplein055