nieuwsbrief De Tweede Stee 30 juni 2017

Zwaai zwaai, bye bye

Zoals de traditie inmiddels wil, zwaaien we op de laatste woensdag van het schooljaar groep 8 uit. Zo ook dit jaar. Woensdag 5 juli om 12.00 uur zeggen we "Adios, Au Revoir en Tot Ziens" tegen de 14 groep 8 leerlingen van schooljaar 2016 - 2017. Het zou leuk zijn als u allen mee komt zwaaien.........

Samenstelling Medezeggenschapsraad

In de afgelopen periode hebben we kandidaten opgeroepen om zitting te nemen in de Medezeggenschapsraad. Een aantal mensen heeft verklaard zich niet meer verkiesbaar te stellen en er zijn twee mensen die zich kandidaat hebben gesteld voor de MR. Aangezien we binnen de MR hebben gekozen om met twee personeelsleden en twee leden uit de oudergeleding verder te gaan, zijn er geen verkiezingen nodig. De ouders die zich verkiesbaar hebben gesteld zijn Wendy Wensveen en Dorothé Wennekendonk. Jeroen Buisman blijft als toehoorder de vergaderingen bijwonen. Dit is overigens voor meerderen mogelijk. Dus heeft u interesse........

Op deze plek danken we ook Ron Koekkoek voor zijn jarenlange lidmaatschap van de MR. Ook dank aan André Zeijseink, hij heeft als toehoorder jarenlang zijn positieve inbreng geleverd.

Uit de personeelsgeleding zullen Angelique Duthler en Rozanne Ebbinge zitting nemen in de MR. Dat betekent dat Sandra Kenselaar en Merel Huisman de MR zullen verlaten. Ook aan hen beiden dank voor de inbreng en het opstellen van de notulen.

Van onze school is ook een afgevaardigde in de GMR vertegenwoordigd. Maaike van der Saag vertegenwoordigd daarin de ouders van de Leerplein055-scholen.

Van de Ouderraad

Afgelopen week had de OR weer vergadering. De laatste van dit schooljaar. We bespraken de afgelopen feesten en de komende feesten. Want daar zijn we al druk mee bezig!

Het eerstkomende feest door de OR georganiseerd is de Back To School Party. Schrijf allemaal alvast 25 augustus in je agenda, dan hopen we jullie allemaal te zien. We zijn heel blij met alle hulp die via de gele lijsten is aangeboden en we gaan  jullie ook allemaal benaderen voor hulp. Bedankt alvast!

Met de laatste klusmiddag ontdekten we dat het autospeelkleed bij de kleuters dringend aan vervanging toe is. Het is dat grote kleed, met een weg erop. Heeft er toevallig iemand thuis nog iets liggen? Over de klusmiddag gesproken; dat was een groot succes! Helaas zat het weer niet mee. Dat mocht de pret niet drukken en in plaats van buiten te picknicken, deden we dat gewoon binnen in de grote hal. Daarna werd er niet buiten geklust maar hebben we binnen gepoetst. Sommige lokalen hebben dus al een voorsprong volgende week.

Volgende week woensdag staat de laatste klusdag georganiseerd. Deze valt samen met de poetsdag van school. Mocht je je dus hebben opgegeven, kom vooral! Als je je nog niet hebt opgegeven dan zien we je ook graag natuurlijk. Er is genoeg te doen op school en vele handen maken licht werk!

Nieuwe Schoolgids

Zoals u van ons gewend bent staat alle actuele informatie en praktische zaken op de website. tot voor kort was dit alles ondergebracht onder het kopje "Schoolwiki". Nu vind u deze informatie onder Schoolgids. Alle info is inmiddels bijgewerkt voor het komende schooljaar. Heeft u vragen of opmerkingen dan horen we dat graag. Ook de vakanties staan er vermeld. Voor de zekerheid geven we die ook nog eens hieronder weer.

Vakanties en vrije dagen 2017 - 2018

 Herfstvakantie   16-10-2017 t/m 20-10-2017  

Kerstvakantie  25-12-2017 t/m 05-01-2018  

Krokus(voorjaars)vakantie  26-02-2017 t/m 02-03-2017  

Goede vrijdag  30-03-2018  Paasmaandag  02-04-2018  

Tulp(mei)vakantie  27-04-2018 t/m 11-05-2018  

Bevrijdingsdag  05-05-2017 in meivakantie  

Hemelvaart  in meivakantie  

Pinksteren  21-05-2018

Zomervakantie 16-07-2018 t/m 24-08-2018

Daarnaast zijn de volgende dagen margedagen, dat betekent dat de kinderen vrij zijn en de leerkrachten een studiedag hebben of vergaderen:

Dinsdag 6 februari 2018 - studiedag

n.n.b. - studiedag

Woensdag 27 juni 2018 - Evaluatievergadering

 

Juf Marijke trapt af voor Serious Request

Zoals bekend zullen we het komende schooljaar bijzondere aandacht besteden aan Serious Request. Juf Marijke start de eerste actie. Vandaar ook een vermelding in de UDSG. Na de vakantie openen we een speciale Facebook-pagina, waarop iederen zijn acties kan plaatsen. Eenmalig dus deze aankondiging in deze laatste UDSG van dit schooljaar!

 

De Tweede Stee organiseert meerdere activiteiten voor Serious Request.

Inmiddels hebben wij (kinderen en leerkrachten), met een lopathon tijdens De Koningsspelen, € 500,- ingezameld.

Door deel te nemen aan De Apeldoornse Wandelvierdaagse (van 11 t/m 14 juli) wil ik, als vakleerkracht bewegingsonderwijs, mijn steentje bijdragen aan dit goede doel !

Door middel van sponsoring wil ik proberen dit bedrag te verhogen.

Ik wandel 12 kilometer per dag, in totaal 48 kilometer.

U kunt mij sponsoren per kilometer, per dag of voor een vast bedrag.

 

Met vriendelijke groeten,

Marijke Hollak,

Gymjuf De Tweede Stee,

06 29788609.

Fijne zomervakantie

We kijken als team terug op een mooi schooljaar waarin we met elkaar grote stappen hebben gezet. We werken nog verfijnder en hebben leerlingen steeds beter in beeld. Daarop stemmen we ons onderwijsaanbod precies af. Veel leerlingen hebben een mooie ontwikkeling laten zien en de leerlingen van groep 8 hebben een goede plek gekregen op het voortgezet onderwijs. We wensen jullie daar veel succes en hopen nog eens van jullie te horen. Kortom....... tijd voor een welverdiende vakantie.

Op vrijdag 7 juli sluiten we om 12.00 uur de deuren. We vliegen uit om nieuwe energie op te doen voor een nieuw schooljaar dat voor de leerlingen begint op maandag 21 augustus.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Tweede Stee is onderdeel van Leerplein055