Contactgegevens De Tweede Stee

openbare basisschool De Tweede Stee

Reuweg 18
7371 BW Loenen

telefoon: 055 505 13 84
e-mail: tweedestee@leerplein055.nl

Het team

Rozanne Ebbinge
Marijke Hollak
Mariélle van den Beld
Sandra de Jong
Liedy Kruitbosch

Anouk Kuper
Jan van der Wel
Irene Reuvekamp
Ellen Rijken
Hanneke Thomson

Alle teamleden zijn te bereiken via de schoolmail: tweedestee@leerplein055.nl

Directeur

Dhr. Jan van der Wel
telefoon: 055-5051384
e-mail: jvanderwel@leerplein055.nl


Bovenschools contactpersoon

Dhr. H. Wegter
e-mail: hwegter@leerplein055.n

 


Medezeggenschapsraad

Voorzitter:
Dorothé Wennekendonk (og)
telefoon: 06-39142269

Secretaris:

Rozanne Ebbinge (pg)

Penningmeester: in combinatie met de OR.

Afgevaardigde GMR:
Maaike van de Saag
tel: 055 505 3190

Leden:

Mariëlle van den Beld (pg)
Miriam Eikendal (og)
Jeroen Buisman (toehoorder)

(og)= oudergeleding
(pg)= personeelsgeleding

 

Ouderraad

Voorzitter:
Bea Wrekenhorst
telefoon 055 785 1302

Secretaris:
Karin Waanders
telefoon: 055 312 5560

Penningmeester:
Daniëlle Nieuwenhuis
telefoon: 06 – 1246 5422