Intern begeleider op De Tweede Stee

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Dit kan met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen de leerprestaties afnemen. Maar ook als een kind merkt dat het de leerstof niet bij kan houden, kan dit van invloed zijn op zijn/haar gedrag.

We vinden het heel belangrijk dat de school voor de kinderen een prettige en veilige plek is. Wanneer wij problemen signaleren, wordt er gekeken of speciale ondersteuning nodig is. De leerkracht en/of de intern begeleider kunnen dan nader onderzoek doen. Eventueel wordt een deskundige van buiten de school gevraagd mee te denken of te komen observeren, hiervoor wordt altijd uw toestemming gevraagd.

Binnen onze school hebben we een intern begeleider, Angelique Duthler. Zij heeft regelmatig gesprekken met de groepsleerkrachten waarbij de leerlingen worden besproken. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het signaleren en helpt bij het verder uitzoeken van het probleem en het bieden van hulp. De rol van de IB-er verandert meer en meer. De invulling richt zich op coaching van leerkrachten en het onderwijskundig beleid van de school.

Angelique is in principe op de dinsdag en donderdag op school. In het schooljaar 2018 – 2019 zal zijn eens in de drie weken op donderdag een scholing volgen op het gebied van Passend Onderwijs. Dit doet zij samen met juf Rozanne Ebbinge.