Uitstroomcijfers

Groep 8 en het voortgezet onderwijs

In april krijgen de kinderen uit groep 8 te maken met de eindtoets basisonderwijs, ook van het CITO. .

Wij geven vóór het maken van de toets al een advies, gebaseerd op onze ervaringen met het kind in de voorafgaande zeven jaar. Dit is voor de vervolgschool een bindend advies. Uw kind dient voor 1 maart aangemeld te zijn bij een school voor het voortgezet onderwijs. Mochten we op basis van de uitslag van de Cito-eindtoets tot een ander advies komen dan zullen we heroverwegen. U wordt daar natuurlijk bij betrokken.

Voor de ouders en de kinderen van groep 8 wordt in de loop van het schooljaar een voorlichtingsavond gehouden over het voortgezet onderwijs. In september ontvangen de leerlingen van groep 8 hier meer informatie over.

Vanaf januari worden door scholen voor het voortgezet onderwijs open dagen georganiseerd. U ontvangt hier o.a. via school informatie over.

Hieronder treft u de uitstroomgegevens aan van de laatste drie schooljaren:

2019-2020 2020-2021 2021-2022
Praktijkonderwijs 0

0

0

VMBO 8 11 5
VMBO/HAVO 0 1 2
HAVO

 

1

HAVO/VWO

5

2

2

VWO

3

5

Gymnasium

1

1

Totaal

17

20