Intern vertrouwenspersoon

Elke basisschool heeft een vertrouwenspersoon. Op onze school is Peggy Corbeek de interne vertrouwenspersoon. Bij de vertrouwenspersoon van de school kunt u terecht wanneer u het idee heeft dat uw kind slachtoffer is van dubbelzinnigheden/ handtastelijkheden door wie dan ook. Ook bij ieder ander gevoel van onveiligheid, is een vertrouwenspersoon iemand om mee te kunnen praten.

De vertrouwenspersoon helpt u verder, bijvoorbeeld door het probleem van uw kind bespreekbaar te maken of u en uw kind verder te verwijzen; meestal naar de vertrouwenspersoon van de GGD.

De GGD werkt met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Bij haar kunt u terecht met alle vragen en problemen rond seksuele intimidatie. Ook als u niet eerst naar de contactpersoon op school bent geweest.

Deze vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor iedereen die zich op school seksueel geïntimideerd voelt (leerling, leerkracht en medewerkers). Zij is er ook voor ouders die zich zorgen maken, vragen of klachten hebben.