E-mail nieuwsbrief

Eens in de maand ontvangt u digitaal  de nieuwsbrief  ‘Uit de school geklapt’ (UDSG), waarin u allerlei gegevens, activiteiten en actuele berichten van school kunt lezen.

Ook werken wij met de app Parro voor bijvoorbeeld aanvragen voor ouderhulp, mededelingen over uitstapjes, buitenschoolse lessen onder schooltijd en uitnodigingen voor deelname of bezoek aan activiteiten voor ouders.

Vakanties en vrije dagen staan ook in de UDSG en op de website.