Nieuwsberichten

Wij werken met de app Parro voor bijvoorbeeld aanvragen voor ouderhulp, mededelingen over uitstapjes, buitenschoolse lessen onder schooltijd en uitnodigingen voor deelname of bezoek aan activiteiten voor ouders.