Hoofdluis

Binnen de school is een groep ouders actief als hoofdluiswerkgroep. Deze werkgroep controleert na iedere vakantie alle leerlingen van de school op hoofdluis en voert indien nodig twee weken later een extra controle uit voor de groep waarin hoofdluis is geconstateerd. Als ouder heeft u zelf ook de verantwoordelijkheid om uw kind regelmatig te controleren. De hoofdluiswerkgroep is een extra controle. Als u zelf hoofdluis constateert vragen we u contact op te nemen met de leerkracht van uw kind zodat maatregelen getroffen kunnen worden.

Als er binnen een groep een vermoeden bestaat dat er hoofdluis aanwezig is, krijgt het betreffende kind een brief mee waarin tips staan hoe hoofdluis te behandelen. Ook de ouders van de overige kinderen krijgen via de mail een bericht, zodat u uw kind wellicht extra kunt controleren en maatregelen kunt treffen om verspreiding tegen te gaan. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de hoofdluiswerkgroep, het liefst via de mail: ireuvekamp@leerplein055.nl