Contacten met ouders

De Tweede Stee wil een open school zijn, waar ouders makkelijk naar binnen kunnen lopen. Een goede communicatie tussen ouders en leerkrachten vinden wij van groot belang.

We willen u dan ook nadrukkelijk verzoeken, dat wanneer er vragen zijn, u daarmee naar school komt. Daarnaast heeft de school een aantal vaste momenten in het schooljaar gepland om met u te spreken. Zo zijn er de momenten waarop u, eventueel samen met uw kind met de leerkracht in “de 10 minuten gesprekken” kunt praten over de leerresultaten. Mocht u tussentijds de leerkracht willen spreken, dan is daartoe altijd gelegenheid en zal een afspraak maken geen probleem zijn. De leerkracht zal u benaderen over de voortgang van uw kind indien daartoe aanleiding is.

Informatie over de aangeboden leerstof in de groep van uw kind ontvangt per mail of Parro.
Voor groep 8 zal er in het najaar een informatie-avond worden gehouden over de route naar het Voortgezet Onderwijs. Deze zal plaats vinden op een school voor voortgezet onderwijs.