Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen deze kinderen ‘meedoen’ met hun leeftijdgenootjes. Stichting Leergeld helpt o.a. bij deelname aan een schoolreisje, lid worden van een sportvereniging, de aankoop van de sportuitrusting voor de club of kleding voor de scouting, balletschoenen voor balletles of een fiets om ergens heen te kunnen gaan.
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 ontvangen ouders geen vergoeding meer voor de vrijwillige ouderbijdrage. Met de drie schoolbesturen voor het primair onderwijs in Apeldoorn is deze beslissing besproken.

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar:

  • die woonachtig zijn in de gemeente Apeldoorn of Voorst
  • van wie de ouders/verzorgers een inkomen hebben beneden de 120% van het bijstandsniveau. Dit is vanaf 1 januari 2020  € 1.199,- voor alleenstaande ouders en € 1.713,- voor twee-oudergezinnen. Bent u woonachtig in de gemeente Voorst dan komt u in aanmerking met een inkomen tot 125% van het bijstandsniveau.

Vergoeding voor schoolzaken

Sportkleding en andere benodigdheden
Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst betaalt veelal een deel van de kosten voor bijvoorbeeld voetbalschoenen, voetbalkleding, muziekboeken etc. voor de activiteit die uw kind doet.  Wij vergoeden geen zwemkleding en sportkleding voor school.

Schoolreizen, schoolkampen en excursies
Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst vergoedt voor een basisschoolleerling maximaal € 125,- per jaar. Hiervan wordt o.a. de ouderbijdrage en de schoolreis betaald.

  • Voor een leerling bij het voortgezet onderwijs betaalt Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst maximaal € 250,-. In het jaar dat er een meerdaagse (buitenlandse) excursie is, kan ook een deel hiervan vergoed worden.
  • Elk jaar moeten de schoolreizen en excursies tijdig worden aangevraagd.

Kijk op de website van stichting Leergeld voor andere vergoedingen.

Aanvraag indienen?

Ouders die al bij Stichting Leergeld staan ingeschreven, kunnen hun aanvraag per e-mail sturen naar leergeldapeldoornvoorst@live.nl.  Om uw aanvraag te kunnen behandelen, heeft Stichting Leergeld een brief van school nodig waarin de volgende gegevens staan:

  • Een beschrijving van de gevraagde vergoeding, bijvoorbeeld schoolreis of schoolkamp;
  • De naam en groep van het kind waarvoor de vergoeding wordt gevraagd;
  • Het te betalen bedrag;
  • De betaalgegevens van de school (het IBAN-nummer en de tenaamstelling). Stichting Leergeld betaalt altijd rechtstreeks aan de school.

Inschrijven bij Stichting Leergeld

Gezinnen die nog niet zijn ingeschreven bij Stichting Leergeld, kunnen een aanvraag indienen via de website www.leergeld.nl/apeldoornvoorst/ . Stichting Leergeld neemt dan zo spoedig mogelijk contact op om een huisbezoek in te plannen en de inschrijving te regelen.

Afspraak maken of meer informatie

Stichting Leergeld is iedere werkdag bereikbaar van 8.30 uur- 17.00 uur op telefoonnummer: 085 047 17 74 (lokaal tarief) 

Spreekuur

Daarnaast houdt stichting Leergeld elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 inloopspreekuur bij CODA in de bibliotheek junior (in de kelder) aan de Vosselmanstraat 299 (Apeldoorn). U kunt zich melden bij de balie. De medewerkers helpen u verder.

In de schoolvakanties is Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst  gesloten.