CJG-locaties in Apeldoorn

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft verschillende inlooppunten in Apeldoorn CJG 055 357 88 75 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur) info@cjgapeldoorn.nl www.cjgapeldoorn.nlLees meer


CODA Bibliotheek

Met een bibliotheek, museum en archief is CODA hét cultuurhuis van Apeldoorn, voor Apeldoorners en voor bezoekers van elders. Leren lezen en daar plezier in krijgen,Lees meer


Contacten met andere organisaties en verenigingen binnen het dorp

We hebben regelmatig contact met peuterspeelzaal Pippeloentje, kdv de Wigwam, bso de Bizons en basisschool de Poort. Daar waar mogelijk, organiseren we samen activiteiten. OokLees meer


Contacten met ouders

De Tweede Stee wil een open school zijn, waar ouders makkelijk naar binnen kunnen lopen. Een goede communicatie tussen ouders en leerkrachten vinden wij vanLees meer


Contactgegevens De Tweede Stee

openbare basisschool De Tweede Stee Reuweg 18 7371 BW Loenen telefoon: 055 505 13 84 e-mail: tweedestee@leerplein055.nl Bovenschools contactpersoon Mevr. Frederique Oolbekkink e-mail: foolbekkink@leerplein055.nl  Lees meer


Cultuur Onder Dak Apeldoorn (CODA)

Vosselmanstraat 299 7311 CL Apeldoorn T (055) 526 84 00 mail@coda-apeldoorn.nl www.coda-apeldoorn.nl


De directie

De directeur van de school is Chantal Hagen. Zij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen deLees meer


De groepen

In het schooljaar 2023/2024 hebben we de volgende indeling van groepen en leerkrachten:   Groep Leerkracht(en)  1-2 Juf Lisette Scholten(ma en di) Juf Mirjam LogtenbergLees meer


De medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur en school. De raad heeftLees meer


De ondersteuning op grote lijnen

Binnen Leerplein055 is de basisondersteuning op alle scholen op dezelfde wijze beschikbaar voor de kinderen. Hierdoor kunnen zij onderwijs volgen in een veilige, stimulerende leer-Lees meer